• ماشين حساب وزن آهن آلات و محاسبه وزن آنلاین

فرمول محاسبه وزن میلگرد آجدار - ساده - شفت و بولت

قطر (میلیمتر):
طول (میلیمتر):
تعداد:
محاسبه

فرمول محاسبه وزن نبشی

سایز نبشی (میلیمتر):
ضخامت نبشی (میلیمتر):
طول نبشی (متر):
محاسبه

فرمول محاسبه وزن تسمه

ضخامت تسمه (میلیمتر):
عرض تسمه (میلیمتر):
طول تسمه (سانتیمتر):
تعداد:
محاسبه

فرمول محاسبه وزن پروفیل

طول مقطع (میلیمتر):
عرض مقطع (میلیمتر):
ضخامت مقطع (میلیمتر):
طول شاخه (متر):
تعداد شاخه:
محاسبه

فرمول محاسبه وزن ورق

ضخامت ورق (میلیمتر):
عرض ورق (متر):
طول ورق (متر):
تعداد:
محاسبه

فرمول محاسبه وزن ورق برش خورده

طول (سانتیمتر):
عرض (سانتیمتر):
ضخامت (میلیمتر):
تعداد:
محاسبه

فرمول محاسبه وزن لوله

قطر خارجی (میلیمتر):
ضخامت (میلیمتر):
محاسبه

فرمول محاسبه وزن لوله صنعتی استنلس استیل

قطر (میلیمتر):
ضخامت (میلیمتر):
طول (متر):
محاسبه