کارشناسان فروش ورق گرم (سياه)

» مشاهده شماره های تماس آذين آهن زرين
شماره داخلی: 218
شماره مستقيم 1: 03136672475
شماره مستقيم 2: 03152418173
فيلترهای اعمال شده:
ضخامت
عرض/ ابعاد
محاسبه وزن ورق گرم (سياه)
ضخامت ورق (میلیمتر):
عرض ورق (متر):
طول ورق (متر):
تعداد:
محاسبه
برند:
اكسين اهواز
تهران
فولاد اصفهان
فولاد مباركه
كاويان
نورد و لوله اهواز

ورق گرم (سياه)

خروجی اکسل پرينت
اكسين اهواز | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
202*6اكسين اهوازشيت.1403/02/01400,000
+2.6%
102*6اكسين اهوازشيتst521403/02/01400,000
-18.4%
252*6اكسين اهوازشيتst521403/02/01470,000
+2.2%
406*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01470,000
+2.2%
156*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
126*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
1002*6اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
306*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01500,000
+13.6%
356*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
456*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
506*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
606*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
706*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
806*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
906*2اكسين اهوازشيتst521403/02/01--تماس بگيرید--
--
تهران | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
101.25*6تهرانشيتقطعات1403/02/01380,000
+2.7%
121.25*6تهرانرولقطعات1403/02/01380,000
+2.7%
151.25*6تهرانشيتقطعات1403/02/01420,000
+5%
81.25*6تهرانشيتقطعات1403/02/01520,000
+4%
201.25*6تهرانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
251.25*6تهرانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
فولاد اصفهان | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
201*6فولاد اصفهانشيتst371403/02/01410,000
+2.5%
251*6فولاد اصفهانشيتst371403/02/01410,000
+2.5%
151*6فولاد اصفهانشيتst371403/02/01410,000
+2.5%
351*6فولاد اصفهانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
فولاد مباركه | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
101.5فولاد مباركهپا برشst371403/02/01550,000
+10%
121.5فولاد مباركهپا برشst371403/02/01550,000
+10%
151.5فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
21.25فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
21فولاد مباركهپا برشst371403/02/01550,000
+10%
2.51.25فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
31.25فولاد مباركهرول 1403/02/01550,000
+10%
31.5فولاد مباركهرول 1403/02/01550,000
+10%
41.5فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
51.5فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
61.5فولاد مباركهپا برش 1403/02/01550,000
+10%
81.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
101.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
121.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
151.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
21فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
21.25فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
31.25فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
31.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
31فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
31فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
41.25فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
41.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
41.25فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
41فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
41فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
51.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
51فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
51فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
61.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
81.5فولاد مباركهپا برش.1403/02/01550,000
+10%
كاويان | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
401.25*6كاويانشيتst371403/02/01420,000
+5%
401.25*طولكاويانشيتst371403/02/01420,000
+5%
351.25*طولكاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
351.25*6كاويانشيتst371403/02/01410,000
+2.5%
301.25*طولكاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
301.25*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
251.25*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
251.5*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
201.5*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
301.5*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
351.5*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
251.5*6كاويانشيتst371403/02/01400,000
+2.6%
151.25*طولكاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
151.25*6كاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
201.25*طولكاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
201.25*6كاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
151.25*6كاويانشيتst371403/02/01--تماس بگيرید--
--
نورد و لوله اهواز | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
ضخامتعرض/ ابعادبرندحالتآناليز/آلياژتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
2.3560نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01450,000
+12.5%
2.560نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01450,000
+12.5%
360نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01450,000
+12.5%
3.560نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01450,000
+12.5%
1060نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
1260نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
260نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
2.260نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
2.860نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
3.260نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
3.860نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
460نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--
860نورد و لوله اهوازرول.1403/02/01--تماس بگيرید--
--


ورق گرم (سياه)

دسته بندی: ورق

در فرایند تولید ورق فولادی به روش نورد گرم، این فرایند باعث ایجاد سطحی مات روی ورق گشته، که به لحاظ رنگ ظاهری آن، به ورق فولادی سیاهمعروف است. ورق سیاه در دو شکل رول و شیت تولید و به بازار عرضه می گردد

  • معرفی محصول
  • ويژگی ها
ورق گرم (سياه)
در فرایند تولید ورق فولادی به روش نورد گرم، این فرایند باعث ایجاد سطحی مات روی ورق گشته، که به لحاظ رنگ ظاهری آن، به ورق فولادی سیاهمعروف است. ورق سیاه در دو شکل رول و شیت تولید و به بازار عرضه می گردد. مورد مصرف ورق سیاه در پروژه های صنعتی، پتروشیمی، سد سازی، مخازن و ...می باشد. ورق سیاه در دو نوع صنعتی و معمولی تولید می گردد، که از نظر کیفیت از ST33 شروع و به ST52 ختم می شود.
انواع ورق گرم سیاه

ورق ST37:
ورق  ST37 در نوع معمولی ورق سیاه استاندارد محسوب می گردد.این ورق ازنظرسختی و نرمی معمولی می باشد، در واقع هرچه عنصر کربن در ورق های فولادی کمتر باشد ورق  نیز نرم تر می باشد مانند ST33. ورق های سیاه ST37 به دلیل درصد کربن پایین، استحکام بالایی داشته و در صنعت و ساختمان سازی کاربرد گسترده ای دارند. میزان پایین کربن در ورق ST37 باعث ایجاد خاصیت جوش پذیری بالا در آن است. از این ورق برای ساخت مقاطع فولادی مثل تیرآهن، نبشی، میلگرد، ورق، پروفیل و ناودانی استفاده می گردد.

ورق سیاه ST52:
ورق ST52 یکی از استانداردهای ورق سیاه صنعتی می باشد، که به همراه ورق ST37 در مصارف صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد. از ویژگی های این ورق می توان به مقاومت در برابرخمش و پیچش، خاصیت ارتجاعی و تحمل وزن بالا، جوش پذیری، قابلیت شکل دهی و ماشین کاری نام برد. از ورق سیاه ST52 در ساخت پل، جرثقیل، ریل، مقاطع چهارپهلو، تسمه، شاسی ماشین های سنگین وقطعات صنعتی استفاده می گردد.

ورق سیاه A516:
ورق A516 یک ورق سیاه با کربن بالا است که ازدسته ورق های ساختمانی و صنعتی محسوب می شود. این ورق در چهار گرید تولید می گردد، و تفاوت گریدهای آن به علت تفاوت آن ها  در تحمل فشار، دما، کشش، ضربه و قابلیت عدسی شدن است.

انواع گرید ورق  A516:
  A516 GR70
  A516GR60
  A516 GR65
  A516 GR55

از این ورق برای مصارف صنایع نفت، گاز، دیگ بخارو مخزن سازی استفاده می گردد.

ورق سیاه A285:
ورق A285 با توان کششی متوسط جزء فولادهای کربن استیل دسته بندی می گردد.این ورق معمولا با نام استاندارد آن  یعنی ASTM A285  شناخته می شود. طبق این استاندارد ورق  A285 برای تولید تانک های ذخیره سازی، مخازن تحت فشاربا شرایط غیر بحرانی مناسب است. این ورق در سه گرید A, B,C تولید می شود.

ورق سیاه A283:
ورق  A283 از ورق های پرمصرف و مهم در صنعت داخلی است، که با کیفیت وگریدهای متفاوت مانند A283 GR A و A283 GR D و A283 GR C  تولید می گردد. در این میان ورق A283 Gr C در قیاس با سایر این کیفیت و گریدها در خاورمیانه  به علت  خاصیت ماشین کاری، جوشکاری و جوش پذیری مصرف چشم گیری دارد.

ورق A283 در صنایع اصلی نظیر: مخزن سازی، نفت، گاز و پتروشیمی و دیواره ماشین آلات و قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • فايلهای پيوست: 0 مورد