کارشناسان فروش ورق گالوانيزه

» مشاهده شماره های تماس آذين آهن زرين
شماره داخلی: 218
شماره مستقيم 1: 03136672475
شماره مستقيم 2: 03152418173
فيلترهای اعمال شده:
ضخامت
محاسبه وزن ورق گالوانيزه
ضخامت ورق (میلیمتر):
عرض ورق (متر):
طول ورق (متر):
تعداد:
محاسبه
برند:
تاراز چهارمحال
شهركرد
فولاد دشتستان
فولاد مباركه
كاشان
هفت الماس

ورق گالوانيزه

خروجی اکسل پرينت
تاراز چهارمحال | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
0.5رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.5رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.6رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.7رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.7رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.9رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.9رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.6رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.8رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
0.8رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1.25رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1.25رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1.5رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
1.5رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
2رول1كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
2رول1.25كارخانه1403/02/01460,000
-1.7%
شهركرد | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
0.5رول1كارخانه1403/02/01550,200
+5.8%
0.5رول1.25كارخانه1403/02/01550,200
+5.8%
0.6رول1.25كارخانه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
0.6رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.7رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.7رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.8رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.8رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.9رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
0.9رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1.25رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1.25رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1.5رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
1.5رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
2رول1كارخانه1403/02/01550,000
+10%
2رول1.25كارخانه1403/02/01550,000
+10%
فولاد دشتستان | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
0.5رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.5رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.6رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.6رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.7رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.7رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.8رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.9رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
0.9رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1.25رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1.25رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1.5رول1كارخانه1403/02/01560,000
+12%
1.5رول1.25كارخانه1403/02/01560,000
+12%
فولاد مباركه | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
50رول1.25بنگاه تهران1403/02/01650,000
+8.3%
كاشان | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
0.5رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.5رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.55رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.55رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.6رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.6رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.7رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.7رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.8رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.8رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.9رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
0.9رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
1رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
1رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
1.25رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
1.25رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
1.5رول1كارخانه1403/02/01600,000
+3.4%
هفت الماس | آخرين بروزرسانی: گذشته
ضخامتحالتعرضمحل تحويلتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
0.5رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.5رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.6رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.6رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.7رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.7رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.8رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.8رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.9رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
0.9رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1.25رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1.25رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1.5رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
1.5رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
2رول1.25كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%
2رول1كارخانه1403/02/01600,000
+1.7%


ورق گالوانيزه

دسته بندی: ورق

به ورق فولادی گالوانیزه شده توسط روی گفته می‌شود. یکی از روش‌های محافظت از خوردگی گالوانیک است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه‌ای از فلز محافظ (که معمولاً فلز روی است) انجام می شود.

  • معرفی محصول
  • ويژگی ها


ورق گالوانیزه:
به ورق فولادی گالوانیزه شده توسط روی گفته می‌شود. یکی از روش‌های محافظت از خوردگی گالوانیک است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه‌ای از فلز محافظ (که معمولاً فلز روی است) انجام می شود.

در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت می‌شود. این فرایند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه متناسب با ضخامت آن است.
 
این فولاد بطور معمول از لایه‌های مختلف با فازهای زیر تشکیل می شود:

ضخامت حالت ابعاد
40 رول دو عرض
50 رول دو عرض
60 رول دو عرض
80 رول دو عرض
90 رول 1250-1200
1 رول 1250

فاز فرمول شیمیایی ساختار بلوری درصد آهن سختی ویکرز
اتا Zn(Fe)‎ هگزاگونال فشرده 0.3 %wt 41-52
زتا FeZn13 مونوکلینیک 5-6 %wt 118-208
دلتا FeZn10 هگزاگونال ‎7-11.5 %wt‎ 273-358
گاما۱ Fe11Zn40 مکعب تمام‌وجوه پر ‎19-25 %at‎ ---
گاما Fe3Zn10 مکعب مرکزپر ‎27.5-31.5 %at‎ ---
آلفا Fe مکعب مرکز پر 100 ---
معمولا ورق‌ های نورد گرم، پس از تولید در یک فرآیند خاص، «گالوانیزه» می‌ شوند. به بیان دیگر، در فرآیند تولید ورق گالوانیزه، متخصصان یک لایه‌ نازک از جنس فلز روی (ZN) بر سطح خارجی ورق می‌ کشند.
  • فايلهای پيوست: 0 مورد