کارشناسان فروش لوله صنعتي

» مشاهده شماره های تماس آذين آهن زرين
شماره داخلی: 218
شماره مستقيم 1: 03136672475
شماره مستقيم 2: 03152418173
فيلترهای اعمال شده:
ضخامت(mm):
2
2.5
3

لوله صنعتي

خروجی اکسل پرينت
2 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
قطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طولوزن هرشاخه(kg)محل بارگيريتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
26.7"3.4267.8كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
33.4"1269.8كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
48.3"11.22614.2كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
60.3"22617.7كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
73"2.52621.5كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
88.9"32626.12كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
101.6"1.2 32629.9كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
141.3"52641.54كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
21.3"1.22642كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
73"2.52626.8كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
88.9"32632.6كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
88.9"32632.6كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
21.3"1.2266.2كارخانه1403/02/01401,900
+0.2%
2.5 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
قطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طولوزن هرشاخه(kg)محل بارگيريتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
114.3"42.5642كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
26.7"3.42.569.8كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
33.4"12.569.8كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
42.2"11.42.5615.5كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
48.3"11.22.5617.8كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
60.3"22.5622.2كارخانه1403/02/01390,600
+2.6%
101.6"1.2 32.5637.34كارخانه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
141.3"52.5652كارخانه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
3 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
قطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طولوزن هرشاخه(kg)محل بارگيريتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
114.3"43650.4كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
26.7"3.43611.9كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
33.4"13614.7كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
48.3"11.23621.3كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
60.3"23626.5كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
73"2.53632.2كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
88.9"33639.2كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
101.6"31.23644.8كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
141.3"53662.3كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%
21.3"1.2369.4كارخانه1403/02/01400,000
+2.6%


لوله صنعتي

دسته بندی: لوله


  • معرفی محصول
  • ويژگی ها
  • فايلهای پيوست: 0 مورد