کارشناسان فروش لوله بدون درز(مانيسمان)

» مشاهده شماره های تماس آذين آهن زرين
شماره داخلی: 218
شماره مستقيم 1: 03136672475
شماره مستقيم 2: 03152418173
فيلترهای اعمال شده:
محاسبه وزن لوله بدون درز(مانيسمان)
قطر خارجی (میلیمتر):
ضخامت (میلیمتر):
محاسبه
رده:
20
40
80

لوله بدون درز(مانيسمان)

خروجی اکسل پرينت
20 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
سایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)ردهواحد قیمتتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
"11.248.32.820شاخه1403/02/011,550,000
+3.3%
"11.442.22.720شاخه1403/02/019,560,000
+0.6%
"133.42.620شاخه1403/02/016,900,000
+1.5%
"1.221.32.620شاخه1403/02/014,079,000
+0.2%
"21.2733.220شاخه1403/02/0118,809,000
+5.6%
"2733.220شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"388.93.520شاخه1403/02/0126,900,000
+0.4%
"3.426.72.520شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"4101.2420شاخه1403/02/0136,750,000
+0.3%
"5141.34.520شاخه1403/02/0162,600,000
+1%
"6168.3520شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"8219.016.3520شاخه1403/02/01115,242,000
+4.5%
40 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
سایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)ردهواحد قیمتتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
"11.248.33.6840شاخه1403/02/0112,400,000
+0.8%
"11.442.23.5640شاخه1403/02/0110,500,000
+1%
"133.43.3840شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"21.2735.1640شاخه1403/02/0127,700,000
+0.4%
"260.33.9140شاخه1403/02/0117,700,000
+0.6%
"388.95.4940شاخه1403/02/0135,700,000
+0.3%
"3.426.72.8740شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"4114.36.0240شاخه1403/02/0149,700,000
+0.2%
"5141.36.5540شاخه1403/02/0167,600,000
+0.1%
"6168.37.1140شاخه1403/02/0198,600,000
+0.1%
"8219.18.1840شاخه1403/02/01183,900,000
+0.1%
10273.19.2740شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
12323.910.3140شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
80 | آخرين بروزرسانی: 3 روز گذشته
سایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)ردهواحد قیمتتاريخ بروزرسانیقيمت (ريال)نوسانات
"11.248.35.0880شاخه1403/02/0120,300,000
+1.4%
"11.442.24.8580شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"133.44.4580شاخه1403/02/011,400,100
+3.7%
"1.221.33.7380شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"21.2737.0180شاخه1403/02/01--تماس بگيرید--
--
"260.35.5480شاخه1403/02/0128,700,000
+0.3%
"388.97.6280شاخه1403/02/0165,580,000
+8.3%
"3.426.73.9180شاخه1403/02/016,995,000
+0.1%
"4114.38.5680شاخه1403/02/0180,375,000
+0.5%
"5141.39.5380شاخه1403/02/01105,705,000
+0.1%
"6168.310.9780شاخه1403/02/01141,000,000
+0.1%
"8219.112.780شاخه1403/02/01256,600,000
+1.6%


لوله بدون درز(مانيسمان)

دسته بندی: لوله


  • معرفی محصول
  • ويژگی ها
نحوه محاسبه وزن لوله:

فرمول هر متر لوله:
= ضخامت * قطر بیرونی * 166 * قطر خارجی * 3.14 * 7.85 / 1000

** = 1000 / 2 * 7٫86 * 6 * 3.14 * 56.2 + 60 + قطر خارجی + 2 / قطرداخلی * 3.14 * 6 * 7.86 * 1000 / ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:

= 2 میل * 60 (پشت تا پشت لوله) * 147 * ضخامت * قطر بیرونی * 147

استانداردها:
API 5L, ASTM A53, BS6323, BS1387(L,M,H), JIS G3472, JIS G3466, JIS G3452, JIS G3445, JIS G3444, DIN2394, DIN2393, DIN2440, EN10305, EN10255

وزن لوله فولادی
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1/2 21/3 1 0.51
1/2 21/3 1/25 0.63
1/2 21/3 1/5 0.74
1/2 21/3 2 0.97
1/2 21/3 2/5 1.21
1/2 21/3 3 1.45
3/4 26/7 1 0.66
3/4 26/7 1/25 0.79
3/4 26/7 1/5 0.96
3/4 26/7 2 1.24
3/4 26/7 2/5 1.52
3/4 26/7 3 1.81
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1 33/7 1 0.83
1 33/7 1/25 1.02
1 33/7 1/5 1.23
1 33/7 2 1.61
1 33/7 2/5 1.94
1 33/7 3 2.32
1 33/7 3/5 2.68
1 33/7 4 3.05
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1/4 42/2 1 1.04
1-1/4 42/2 1/25 1.28
1-1/4 42/2 1/5 1.54
1-1/4 42/2 2 2.01
1-1/4 42/2 2/5 2.48
1-1/4 42/2 3 2.95
1-1/4 42/2 3/5 3.48
1-1/4 42/2 4 3.85
1-1/2 48/3 1 1.19
1-1/2 48/3 1/25 1.48
1-1/2 48/3 1/5 1.77
1-1/2 48/3 2 2.29
1-1/2 48/3 2/5 2.81
1-1/2 48/3 3 3.38
1-1/2 48/3 3/5 3.91
1-1/2 48/3 4 4.42
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2 60/3 1 1.49
2 60/3 1/25 1.85
2 60/3 1/5 2.21
2 60/3 2 2.93
2 60/3 2/5 3.64
2 60/3 3 4.32
2 60/3 3/5 5.01
2 60/3 4 5.62
2 60/3 4/5 6.26
2 60/3 5 6.90
2 60/3 5/5 7.63
2 60/3 6 8.13
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1/2 76 1/5 2.79
2-1/2 76 2 3.70
2-1/2 76 2/5 4.59
2-1/2 76 3 5.48
2-1/2 76 3/5 6.35
2-1/2 76 4 7.20
2-1/2 76 4/5 8.04
2-1/2 76 5 8.89
2-1/2 76 5/5 9.85
2-1/2 76 6 10.51
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3 88/9 2 4.38
3 88/9 2/5 5.46
3 88/9 3 6.51
3 88/9 3/5 7.56
3 88/9 4 8.58
3 88/9 4/5 9.58
3 88/9 5 10.57
3 88/9 5/5 11.74
3 88/9 6 12.51
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 114/3 2 5.68
4 114/3 2/5 6.98
4 114/3 3 8.38
4 114/3 3/5 9.76
4 114/3 4 11.18
4 114/3 4/5 12.43
4 114/3 5 13.75
4 114/3 5/5 15.21
4 114/3 6 16.26
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
5 140/3 2/5 8.62
5 140/3 3 10.36
5 140/3 3/5 11.95
5 140/3 4 13.72
5 140/3 4/5 15.39
5 140/3 5 16.95
5 140/3 5/5 18.75
5 140/3 6 20.51
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 168/3 2/5 10.48
6 168/3 3 12.58
6 168/3 3/5 14.69
6 168/3 4 16.74
6 168/3 4/5 18.81
6 168/3 5 20.79
6 168/3 5/5 22.70
6 168/3 6 24.84
6 168/3 6/5 26.35
6 168/3 7 28.68
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
8 219/1 3 16.08
8 219/1 3/5 18.74
8 219/1 4 21.39
8 219/1 4/5 24.03
8 219/1 5 26.65
8 219/1 5/5 29.27
8 219/1 6 31.89
8 219/1 6/5 34.44
8 219/1 7 37.74

  • فايلهای پيوست: 0 مورد